บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

ไส้อั่วสมุนไพร (จิ๋ว)

Thai-Herbs Sausage (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

100

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพร (จิ๋ว)

Thai-Herbs Sausage (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

8

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

200

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพร (จิ๋ว)

Thai-Herbs Sausage (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

250

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพร (จิ๋ว)

Thai-Herbs Sausage (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพร (จิ๋ว)

Thai-Herbs Sausage (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพร

Thai-Herbs Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

80

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

400

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพรข้าวหอมมะลิ

Thai-Herbs Sausage with Jasmine Rice (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้อั่วสมุนไพรข้าวหอมมะลิ

Thai-Herbs Sausage with Jasmin Rice (Mini)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกพริกแกงหนังกรอบ

Coarse Ground Chili Paste Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

85

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

430

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกพริกแกงหนังกรอบ

Coarse Ground Chili Paste Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

75

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

750

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกกระเทียมหนังกรอบ

Coarse Ground Garlic Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

85

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

430

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกกระเทียมหนังกรอบ

Coarse Ground Garlic Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

75

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

750

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกกระเทียมพริกไทยดำ(หมูผสมไก่)

Pepper & Garlic Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.7"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

50

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกกระเทียมพริกไทยดำ(หมูผสมไก่)

Pepper & Garlic Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.7"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

50

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน