บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

COMPANY CONTACT INFORMATION AND MEDIA

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

       บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดย คุณพิศิษฐ์ เฮงรักษา และ คุณเพ็ญศรี ชั้นบุญ กว่า 36 ปี เราผลิตสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้แก่ แหนมสด แหนมย่าง หมูยอ ไก่ยอ ไส้อั่ว ไส้กรอก แฮม เบคอน ขาหมูเยอรมัน เป็นต้น

เบอร์โทร : 037-611130 , 089-7995546 , 086-8862722