บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

ไส้กรอกคอกเทลไก่ หนังกรอบ

Chicken Cocktail Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

1.75"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

13

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40-42

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก หนังกรอบเหลือง

Yellow Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

4.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

39

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก หนังกรอบเหลืองจัมโบ้

Jumbo Yellow Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

5.2 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

71.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก หนังกรอบทอง

Gold Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

39

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก หนังกรอบทองจัมโบ้

Jumbo Gold Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

5.2 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

71.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก หนังกรอบสาหร่าย

Seaweed Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

39

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก หนังสาหร่ายจัมโบ้

Jumbo Seaweed Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

5.2 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

71.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน

ไส้กรอก ชิกเก้นฮอท หนังกรอบ

Chicken Hotdog (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

32

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

16

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ชิกเก้นฮอท หนังกรอบ

Chicken Hotdog (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

32

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

32+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ชิกเก้นฮอท หนังกรอบ (มินิ)

Mini Chicken Hotdog (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ชิกเก้นฮอท หนังกรอบ (มินิ)

Mini Chicken Hotdog (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ฮอทดอกปูอัด หนังกรอบ (มินิ)

Mini Chicken Sausage with Surimi (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทองมินิ หนังกรอบ

Mini Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทองมินิ หนังกรอบ

Mini Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40+4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทอง หนังกรอบ

Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

16+2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทอง หนังกรอบ

Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

32+4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทอง หนังกรอบ (บิ๊ก)

Big Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

60

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

17+1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไก่ทอง หนังกรอบ (จัมโบ้)

Jumbo Golden Chicken Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

71.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14+1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไดโน หนังกรอบ

Mini Chicken Dino Sausage

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

250

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไดโน หนังกรอบ

Mini Chicken Dino Sausage

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกไดโน หนังกรอบ

Mini Chicken Dino Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกชีสนม หนังกรอบ

Mini Chicken Dino Sausage

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

12.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (คอกเทล)

Cocktail Golden Pork Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

1.75"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

13

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

40-42

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (คอกเทล)

Cocktail Golden Pork Sausage (Collagen Casing)

ความยาว/ชิ้น

1.75"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

13

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

80-82

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (เล็ก) 12 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 24 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

20

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

24

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (เล็ก) 24 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 24 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

42

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

24

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (บิ๊ก) 13 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 26 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

20

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

13

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (บิ๊ก) 26 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 26 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

39

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (จัมโบ้) 9 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 9 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

30

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

9

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกหมูทองหนังกรอบ (จัมโบ้) 17 ชิ้น

Golden Pork Sausage (Collagen Casing) 17 Pieces/kg

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

60

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

17

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกเวียนา (หมูผสมไก่)

Vienna Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

8

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

320

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน