บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

ไส้กรอกคอกเทลไก่แดง

Red Cocktail Sausage

ความยาว/ชิ้น

1.75"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

13

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

80-82

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก วิวไก่

Chicken Veal Style Sausage

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

78

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

13

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ไบท์ไก่

Chicken Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ไบท์กระเพรา

Chili and Basil Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ไบท์กระเพรา

Chili and Basil Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

7

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

250

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ไบท์ชีส

Cheese Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก ไบท์ชีส

Cheese Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

7

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

250

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอก จัมโบ้ชีส

Jumbo Cheese Sausage

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

72

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไบท์ (หมู+ไก่)

Bite Sausage (Pork+Chicken)

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไบท์แฮม

Ham Bite Sausage

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

26

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกวิว (หมู+ไก่)

Pork & Chicken Veal Style Sausage

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

78

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

13

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกสอดไส้ชีส (หมูผสมไก่)

Pork Sausage with Cheese Filling

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

14

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

500

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกสอดไส้ชีส (หมูผสมไก่)

Pork Sausage with Cheese Filling

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

28

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน