บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

ไส้กรอกอีสาน (มินิคอกเทล)

E-San Sausage (Mini-Cocktail)

ความยาว/ชิ้น

1"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

14-17

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

62-65

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกอีสาน (คอกเทล)

E-San Sausage (Cocktail)

ความยาว/ชิ้น

2"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

20

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

400

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกอีสาน (จัมโบ้)

E-San Sausage (Jumbo)

ความยาว/ชิ้น

0.7"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

11-13

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกอีสานวุ้นเส้นพร้อมทาน (มินิคอกเทล)

E-San Grilled Sausage with Glassnoodles (Mini-Cocktail)

ความยาว/ชิ้น

4.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

7

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

250

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกอีสานข้าวไรซ์เบอรี่ (มินิคอกเทล)

E-San Sausage with Riceberry (Mini-Cocktail)

ความยาว/ชิ้น

1"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

14-17

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

62-65

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1000

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน

ไส้กรอกอีสานข้าวไรซ์เบอรี่ (คอกเทล)

E-San Sausage with Riceberry (Cocktail)

ความยาว/ชิ้น

2"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

40

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

10

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

400

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

0-4 C = 30 วัน, -18 C = 6 เดือน