บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

โบโลญญ่าไก่

Chicken Bologna

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

-

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

โบโลญญ่าไก่พริกสด

Chicken Bologna with Chili

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

-

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมข้าวโพด

Chicken Sausage with Corn

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

125

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมข้าวโพด

Chicken Sausage with Corn

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมฝักทอง

Chicken Sausage with Pumpkin

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

125

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมฝักทอง

Chicken Sausage with Pumpkin

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมแครอท

Chicken Sausage with Carrot

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

125

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมแครอท

Chicken Sausage with Carrot

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมผักโขม

Chicken Sausage with Spinach

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

125

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไก่ผสมผักโขม

Chicken Sausage with Spinach

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ซาลามี่ สติก

Salami Sticks

ความยาว/ชิ้น

6.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

6

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

15O

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน

ไส้กรอกไวส์เวิร์สท

Weisswurst

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

6O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

15

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ย่าง,อบ,ทอด

ไส้กรอกบราทเวิร์สท

Bratwurst

ความยาว/ชิ้น

6 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ย่าง,อบ,ทอด

ไส้กรอกบ็อคเวิร์สท

Bockwurst

ความยาว/ชิ้น

6 ''

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกบ็อคเวิร์สท

Bockwurst with Chili and Basil

ความยาว/ชิ้น

6 ''

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

-

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์หมู

Frankfurter

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์หมู (คลีน)

Clean Label Frankfurter

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกวีเนอร์เวิร์สท

Wienerwurst

ความยาว/ชิ้น

6.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

5O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกไวส์เวิร์สท

Fleischwurst

ความยาว/ชิ้น

7.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

35O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

35O

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกอาราบิกิหมู

Arabiki Pork Sausage

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกอาราบิกิ หมูผสมไก่

Arabiki Sausage (Pork + Chicken)

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกอาราบิกิชีส

Arabiki Sausage with Cheese

ความยาว/ชิ้น

3.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกสโมคฟาร์มเมอร์ หมู

Smoked Farmer Pork Sausage

ความยาว/ชิ้น

5.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

45

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ไส้กรอกสโมคฟาร์มเมอร์ ไก่

Smoked Farmer Chicken Sausage

ความยาว/ชิ้น

5.5 "

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

45

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9O

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

โบโลญ่าหมู

Pork Bologna

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

12.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

โบโลญญ่าหมูพริกสด

Pork Bologna with Chili

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

12.5

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

แฮมหมู

Pork Ham

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

27-29

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

9

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

25O

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

แฮมหมู

Pork Ham

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

27-29

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

18

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

แฮมหมู

Pork Ham

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

27-29

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

36

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

พร้อมทาน,ต้ม,อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

เบคอนรมควัน

Smoked Bacon

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

8-1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

2OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

เบคอนรมควัน

Smoked Bacon

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

เบคอนรมควัน

Smoked Bacon

ความยาว/ชิ้น

หนา/Thickness 3 mm.

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

4O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ

ขาหมูเยอรมัน

Smoked Pork Knuckle

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

1OOO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

หมู

วิธีการอุ่น

อบ,ย่าง,ทอด,ไมโครเวฟ