บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

แหนมตุ้มจิ๋ว

Mini Fermented Pork Sausage

ความยาว/ชิ้น

1"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

6O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O-12

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

6O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหลอด 9Og.

Fermented Pork Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

8"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหลอด (9Og.x5)

Fermented Pork Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

9.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

45O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหลอด 15Og.

Fermented Pork Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

9.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

15O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

15O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหลอด 17Og.

Fermented Pork Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

1O.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

17O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

17O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหลอด 27Og.

Fermented Pork Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

1O.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

27O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

27O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมหมอนเล็ก x 5 ชิ้น

Fermented Pork Sausage x 5 Pieces (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

6O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

29O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมแท่ง (เล็ก) x 1O ชิ้น

Fermented Pork Sausage Tube x 1O Pieces (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

27

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

26O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่างอีสาน (มัดยาง)

Fermented Grill Sausage (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

85

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

425

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่างพิเศษ (มัดยาง)

Fermented Grill Sausage (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

95

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

95O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (มัดยาง)

Fermented Grill Sausage (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

95

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

475

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่างจัมโบ้ (มัดยาง)

Fermented Grill Sausage (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

95

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

95O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่างอีสาน (คลิป)

Fermented Grill Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

85

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

425

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (คลิป)

Fermented Grill Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

45O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (คลิป)

Fermented Grill Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู + ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมซี่โครงหมู

Fermented Pork Ribs

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

2OO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

2OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมซี่โครงหมู

Fermented Pork Ribs

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

23O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

23O

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมซี่โครงหมู

Fermented Pork Ribs

ความยาว/ชิ้น

-

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

5OO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

หมู

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (ไก่) มัดยาง

Fermented Grill Chicken Sausage (Handmade)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

45O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (ไก่) คลิป

Fermented Grill Chicken Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมย่าง (ไก่) คลิป

Fermented Grill Chicken Sausage (Aluminium Clip)

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

5

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

45O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมเอ็นไก่

Fermented Chicken Tendons

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

2OO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

2OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน

แหนมเอ็นไก่

Fermented Chicken Tendons

ความยาว/ชิ้น

4"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

25O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

25O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน, -18 C = 6 เดือน