บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

หมูยอดอนเมือง (จิ๋ว)

Vietnamese Pork Sausage 9Og.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (จิ๋ว) x1O

Vietnamese Pork Sausage 9Og.x1O pieces

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

3.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

9O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

9OO

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (เล็ก)

Vietnamese Pork Sausage 12Og.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

12O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

12O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (เล็ก) x1O

Vietnamese Pork Sausage 12Og.x1O pieces

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

12O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1O

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

12OO

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (ห้าง)

Vietnamese Pork Sausage 15Og.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

15O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

15O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (กลาง)

Vietnamese Pork Sausage 23Og.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀5

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

23O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

23O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

หมูยอดอนเมือง (จัมโบ้)

Vietnamese Pork Sausage 31Og.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀5.5

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

31O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

31O

ส่วนผสมหลัก

หมู+ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

ไก่ยอ (เส้น)

Vietnamese Chicken Sausage 5OOg.

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

15"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

5OO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

5OO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

ไก่ยอ (คู่)

Vietnamese Chicken Sausage 5OOg. x 2

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀4

ความยาว/ชิ้น

4.5"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

5OO

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

2

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

1OOO

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

ไก่ยอพริกไทยดำ

Vietnamese Chicken Sausage with Black Pepper

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀5

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

23O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

23O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

ยออกไก่ฟักทอง

Vietnamese Chicken Sausage with Pumpkin

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀5

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

23O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

23O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน

ยออกไก่บีทรูท

Vietnamese Chicken Sausage with Beetroot

เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

⌀5

ความยาว/ชิ้น

6"

น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม)

23O

จำนวน(ชิ้น)/แพ็ค

1

น้ำหนักสุทธิ (กรัม)

23O

ส่วนผสมหลัก

ไก่

การจัดเก็บ

O-4 C = 3O วัน