บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้งจำกัด และ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด

ชื่อสินค้า : ยออกไก่บีทรูท

Vietnamese Chicken Sausage with Beetroot

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970014595

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 6"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 230
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 230
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : ยออกไก่ฟักทอง

Vietnamese Chicken Sausage with Pumpkin

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970014588

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 6"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 230
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 230
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : ไก่ยอพริกไทยดำ

Vietnamese Chicken Sausage with Black Pepper

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970014571

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 6"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 230
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 230
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : ไก่ยอ (คู่)

Vietnamese Chicken Sausage 500g. x 2

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970010818

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 15"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 1000
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 2
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 1000
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : ไก่ยอ (เส้น)

Vietnamese Chicken Sausage 500g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970011402

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 15"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 500
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 500
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (จัมโบ้)

Vietnamese Pork Sausage 310g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970000260

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 6"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 310
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 310
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (กลาง)

Vietnamese Pork Sausage 230g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970000253

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 6"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 230
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 230
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (ห้าง)

Vietnamese Pork Sausage 150g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970013024

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 4.5"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 150
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 150
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (เล็ก) x10

Vietnamese Pork Sausage 120g.x10 pieces

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970011600

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 4.5"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 120
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 10
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 1200
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (เล็ก)

Vietnamese Pork Sausage 120g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970000239

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 4.5"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 120
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 120
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (จิ๋ว) x10

Vietnamese Pork Sausage 90g.x10 pieces

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970011594

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 3.5"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 90
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 10
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 900
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน

ชื่อสินค้า : หมูยอดอนเมือง (จิ๋ว)

Vietnamese Pork Sausage 90g.

แบรนด์สินค้า : JPM เจริญศรี

รหัสสินค้า : 8851970000246

รายละเอียด
ความยาว/ชิ้น : 3.5"
น้ำหนัก/ชิ้น (กรัม) : 90
จำนวน/ชิ้น (แพ็ค) : 1
น้ำหนักสุทธิ (กรัม) : 90
วิธีการอุ่น : ต้ม,ทอด,ย่าง,อบ,ไมโครเวฟ
ส่วนผสมหลัก : หมู+ไก่
การจัดเก็บ : 0-4 C = 30 วัน